Skriftleg spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1384 (2015-2016)
Innlevert: 27.06.2016
Sendt: 27.06.2016
Svart på: 29.06.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Mener statsråden at en praksis med kollektiv avstraffelse av beboere på asylmottak er akseptabel praksis, og hva vil hun eventuelt gjøre med en slik praksis?

Grunngiving

Undertegnede har vært i kontakt med mange frivillige som bidrar svært positivt med aktiviteter på asylmottak, men flere av disse er bekymret for forholdene på mottakene. På ordinære mottak er det beboerne selv som har ansvar for renhold. Noen av de frivillige forteller om en praksis med kollektiv avstraffelse av alle beboere på mottak dersom renhold av mottaket ikke er tilfredsstillende. Frivillige forteller at dette skaper stor frustrasjon, særlig fordi uskyldige blir hardt rammet i form av "bøter".

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Asylmottakene har ikke anledning til å praktisere kollektiv avstraffelse av beboere. Jeg har blitt informert av Utlendingsdirektoratet (UDI) om at direktoratet ikke er kjent med at kollektiv avstraffelse forekommer på asylmottak. Dersom frivillige blir kjent med at dette forekommer ved enkelte asylmottak, er det viktig at de snarest mulig informerer UDIs regionkontor, slik at UDI får tatt dette opp med asylmottaket.
Asylmottakene har riktignok, i medhold av UDIs rundskriv, anledning til å trekke beboere kr. 100,- ved brudd på husordensreglenes krav til obligatoriske aktiviteter. Pålagt renhold er et eksempel på en slik obligatorisk aktivitet. Mottakene kan da trekke kr. 100,- fra enkeltbeboere som ikke utfører pålagt renhold, men da som en individuell sanksjon, og ikke som en kollektiv avstraffelse.