Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1833 (2017-2018)
Innlevert: 14.06.2018
Sendt: 15.06.2018
Svart på: 27.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Vil statsråden prioritere å møte bønder som nå er hardt rammet av flere ulveangrep?

Grunngiving

Den siste uken har det vært mange ulveangrep på sau. Mange lam er drept som følge av dette. Mange bønder fortviler over den situasjonen som har oppstått.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Jeg vurderer alle invitasjoner og forsøker å treffe så mange som mulig av dem som ønsker å formidle innspill til politikken regjeringen gjennomfører. Senest 16. juni traff jeg lokale bondeorganisasjoner i Lom og diskuterte problemstillinger knyttet til rovdyr. Søndag 1. juli reiser jeg til Nord-Østerdalen for å møte ordførere og representanter fra beitenæringen. I september har jeg avtalt et rovviltmøte i Elverum i regi av Glommen skog, hvor vi blant annet skal snakke om ulv. I den sammenheng ønsker jeg også å møte beitebrukere fra regionen, og jeg har dialog med Glommen skog om dette.

Jeg har stor forståelse for den krevende situasjonen som oppstår når sauebønder opplever tap som følge av ulv eller andre rovdyr. Samtidig har stortinget bestemt at vi skal ha rovdyr i Norge, og vi må derfor forvente tap av beitedyr til rovvilt. Den todelte målsettingen står sentralt i rovviltpolitikken og skal sikre at vi når bestandsmålene for rovvilt og gi rom for beitenæringen i Norge. Forvaltningen jobber kontinuerlig for at tapene av beitedyr til rovdyr skal være så lave som mulig. De tapene som gårdbrukere med dyr på beite får på grunn av ulv eller annet rovvilt i norsk natur skal erstattes av staten.