Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

Dokument nr. 15:2053 (2017-2018)
Innlevert: 10.08.2018
Sendt: 13.08.2018
Svart på: 17.08.2018 av statsminister Erna Solberg

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Finnes det noen grunner til at en statsråd skal kunne bryte sikkerhetsinstruksen fra Statsministerens kontor, og potensielt risikere å overføre informasjon til en fremmed makt, i så fall hvilke, og kjenner statsministeren til hvilke grunner Per Sandberg hadde i det aktuelle tilfellet?

Grunngiving

Torsdag fikk fiskeriminister Per Sandberg (Frp) spørsmål om det var spesifikke grunner til at han ikke varslet Statsministerens kontor om sin utenlandsreise, slik Håndbok for politisk ledelse sier at statsråder skal gjøre. Sandberg svarte at "Det var det".

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det finnes ingen gode grunner til at en statsråd skal bryte gjeldende sikkerhetsregler.

Som det fremgår av justis-, beredskaps- og innvandringsministerens svar på spørsmål nr. 2013 fra Torgeir Knag Fylkesnes, har hvert enkelt departement ansvar for å vurdere sikkerhetsrisiko og sårbarheter i sitt daglige virke. I denne vurderingen benyttes blant annet PSTs trusselvurderinger.

Som statsråd er man ansvarlig for å følge lover og regler, herunder sikkerhetsloven. Som det fremgår av svar på spørsmål 2013, er det viktig å skille mellom behandling av informasjon som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven og annen informasjon. Informasjon som er omfattet av sikkerhetsloven behandles på særskilt utstyr som er godkjent til dette formålet. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg har i sitt svar på spørsmål nr. 2020 fra Terje Aasland opplyst at dokumenter gradert etter sikkerhetsloven ikke lå på hans tjenestetelefon.

I mitt svar på spørsmål nr. 1988 fra Terje Aasland har jeg redegjort for hvordan statsrådene briefes om sikkerhet, ved tiltredelse og i øvrige sammenhenger.