Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:62 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Svart på: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Kan statsråden redegjøre for fordelingen mellom kommersielle, ideelle, og private asylmottak for perioden 2015, 2016, 2017 og per dags dato, med oversikt over antall plasser og hvilke kommuner mottakene fordeles på?

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]