Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1834 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Svart på: 04.07.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Hva gjør Norge for å bedre forholdene for migranter i Libya?

Grunngiving

NTB referer 7. juni FNs høykommissær for menneskerettigheter Rupert Colville som beskriver helt uholdbare forhold for migranter i Libya. Jeg ber statsråden redegjøre for hvordan Norge jobber for å bedre situasjonen, både direkte i Libya og mot libyske myndigheter, men også gjennom EU og FN.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Situasjonen i Libya er blitt enda mer ustabil etter general Haftars offensiv mot Tripoli i begynnelsen av april. Over 2 400 mennesker er såret og over 75 000 har måttet flykte fra sine hjem. Situasjonen for migranter er blitt ytterligere forverret med 3 400 flyktninger og migranter som befinner seg i leire i nærheten av kampområdene.

Norge stiller seg bak bestrebelsene til FNs spesialutsending Ghassan Salamé i arbeidet med å forhandle fram en politisk avtale og en etablering av en samlingsregjering. Den siste tidens voldshandlinger har satt denne prosessen i alvorlig fare og planene om en nasjonal konferanse er utsatt på ubestemt tid. Norge oppfordrer alle parter til å respektere folkeretten, unngå ytterligere opptrapping og innlede politiske forhandlinger. Jeg følger Ghassan Salamés arbeid tett, og har i forbindelse med Oslo Forum 18.-19. juni hatt møter med ham om situasjonen.

Norge har siden 2011 støttet opp om FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Libya og prioriterer bistand som kan bidra til å skape økt nasjonal oppslutning om den politiske prosessen. Dette gjøres gjennom støtte til UNDPs stabiliseringsfond, som blant annet skal bidra til rask gjenoppbygging av kritisk infrastruktur, økt kapasitet hos lokale myndigheter samt fredsbyggende aktiviteter.

Norge har i år gitt 15 mill. kroner i humanitær bistand til Libya. Ni millioner kroner er kanalisert gjennom Flyktninghjelpen og seks millioner kroner er kanalisert gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen. I tillegg bidrar Norge med kjernestøtte til bl.a. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og til FNs nødhjelpsfond (CERF), som også bidrar med nødhjelp i Libya.

Norge har bidratt med 200 mill. kroner til EUs flergiverfond for Afrika (EUTF). EUTF finansierer en rekke tiltak for å lindre den vanskelige situasjonen for strandede migranter i Libya, i nært samarbeid med FN og AU. Blant tiltakene er medisinsk hjelp og andre basistjenester, bistand til frivillig retur og reintegrering i hjemlandet, som den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) organiserer. Med finansiering fra EUTF har FNs barnefond (UNICEF) hjulpet flere tusen barn som har hatt behov for spesiell beskyttelse og FNs Høykommissær for flyktninger har arbeidet for å nå ut med medisinsk bistand og annen nødhjelp til de mest sårbare migrantene og flyktningene som befinner seg i utskipningsområdene og i libyske forvaringssentre.