Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1834 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Til behandling

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Hva gjør Norge for å bedre forholdene for migranter i Libya?

Grunngiving

NTB referer 7. juni FNs Høykommisær for menneskerettigheter Rupert Colville som beskriver helt uholdbare forhold for migranter i Libya. Jeg ber statsråden redegjøre for hvordan Norge jobber for å bedre situasjonen, både direkte i Libya og mot libyske myndigheter, men også gjennom EU og FN.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg