Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1832 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Svart på: 18.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Agderfylkenes prosjekt "Likestilt arbeidsliv" lager en sertifiseringsordning for arbeidslivet mht likestilling. Det er godt mottatt og i 2018 var det 16 pilotvirksomheter. Barne-ungdoms og familiedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt seg positivt om prosjektet. Det ble tatt kontakt fra prosjektets side overfor departementet i mars i fjor og en ny søknad i mars i år.
Hvorfor har det tatt så lang tid og, vil ministeren ta initiativ til et møte?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet i perioden 2016-2017 (2 millioner kroner) utviklet en sertifiseringsordning for likestilling og mangfold i arbeidslivet. 15 virksomheter ble sertifisert som likestilt bedrift i juni 2018.

Kulturdepartementet mottok søknad fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner 19. mars i år om midler til å videreføre sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, som et fireårig hovedprosjekt for perioden 2020-2023. Søknaden gjelder således budsjettmidler for 2020 og er til behandling i Kulturdepartementet.