Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2217 (2018-2019)
Innlevert: 30.08.2019
Sendt: 02.09.2019
Svart på: 09.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Det er flere som ønsker å etablere base for oppskyting av små satellitter – både i Sverige og i Skottland. Dersom regjeringen snart ikke bestemmer seg, kan Andøy gå glipp av flere hundre arbeidsplasser.
Tar regjeringen sikt på å komme med en avklaring om ja eller nei til Andøya Spaceport i løpet av året?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Andøya Space Center har anmodet staten om egenkapital for å på forretningsmessig grunnlag investere i en oppskytningsbase på Andøya. Departementet er i samarbeid med eksterne rådgivere i ferd med å vurdere forretningscaset Andøya Space Center har presentert, med sikte på å avklare om oppskytningsbasen kan gjennomføres som en forretningsmessig investering. Regjeringen tar sikte på en avklaring så raskt som mulig, og før jul.