Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:250 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Kan det settes opp en oversikt over kostnad pr. KWh for vindkraft på land og til havs, vannkraft, gasskraft og biogass, og en forklaring på hvorledes beregningen er bygget opp?

Grunngiving

I den offentlige debatt blir det nå hevdet at vindkraft er konkurransedyktig, også når det gjelder lønnsomhet. I en slik sammenheng er det viktig at alle offentlige rammebetingelser er like når det gjelder skatte-, avgift- og regnskapssystemer. Hvis en kraftkilde har andre nedskrivningssatser og tid, eller mottar særfordeler andre ikke har, må det settes opp som subsidier. Hvorledes de såkalte grønne sertifikater påvirker regnestykket må medtas.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]