Spørjetimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at utenlandske forskere og doktorgradsstipendiater ikke innvilges utvidet opphold i Norge for å fullføre arbeidet de holder på med

Datert: 10.12.1998
Rette vedkommende: Justisministeren
Svart på: 16.12.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Fra Universitetet i Bergen (UiB) er det kommet skarpe reaksjoner på at utenlandske forskere og doktorgradsstipendiater ikke innvilges utvidet oppholdstid i Norge for å fullføre det arbeid de holder på med. Ifølge rektor Bernt fører dette til at norske universitet og høyskoler hindres i å bygge opp faglig kompetanse. Dette er forhold som på sikt forringer kvaliteten ved høyere utdannelse.

Er Norge etter statsrådens mening tjent med at Utlendingsdirektoratet hindrer nødvendig kompetanseoppbygging ved våre læresteder?


Les heile debatten