Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Om fiskerimyndighetenes forskjellsbehandling av Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag mht. høringsrett samt representasjon i Reguleringsrådet og Den norsk-russiske fiskerikommisjonen

Datert: 14.05.2002
Svart på på vegner av: Fiskeriministeren
Svart på: 22.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Norske fiskere er i dag representert gjennom Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag. Selv om begge organisasjoner representerer fiskere, forskjellsbehandler norske fiskerimyndighetene de to yrkesorganisasjonene. Norges Kystfiskarlag har vansker med å få høringsrett, og får ikke representasjon i relevante fora som Reguleringsrådet og den norsk-russiske fiskerikommisjonen, der Norges Fiskarlag er representert.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne forskjellsbehandlingen?


Les heile debatten