Spørjetimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Om at helseforetakene sliter med dårlig økonomi og store krav til effektivisering, og hva som gjøres for å sikre at de pasienter som har behov for umiddelbar hjelp, får de tjenestene de trenger

Datert: 06.02.2003
Sett fram av: Karin Galaaen (Sp)
Svart på: 19.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Helseforetakene sliter med dårlig økonomi og kravene til effektivisering er store. Som et mantra er det sagt at effektiviseringen ikke skal gå ut over pasientene. I praksis har økt effektivisering betydd økt sentralisering. Dette er spesielt problematisk i forhold til akuttberedskap og fødeavdelinger.

Hva gjør statsråden for å sikre at de pasientene som har behov for umiddelbar hjelp får de tjenestene de trenger?


Les heile debatten