Spørjetimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden vil medvirke til at tre klagesaker knyttet til tildeling av oppdrettskonsesjoner får medhold

Datert: 21.10.2010
Settestatsråd: Nærings- og handelsministeren
Svart på på vegner av: Nærings- og handelsministeren
Svart på: 27.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med siste tildelingsrunde knyttet til oppdrettskonsesjoner har det fremkommet flere klagesaker der noen har fått medhold mens noen ikke har nådd frem. Selve klagebehandlingen har i seg selv tatt lang tid. Når så det endelige resultatet har kommet, så har dette blitt mottatt med undring. Dette gjelder særlig saker knyttet til 2 konsesjoner i Nordland og 1 i Hordaland.

Vil statsråden medvirke til at disse 3 som ikke nådde frem får tildelt konsesjon i Nordland og Hordaland?


Les heile debatten