Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at døvblindesenteret i Nord-Norge ikke blir lagt ned

Datert: 03.02.2011
Svart på: 09.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen planlegger nedleggelse av Regionsenteret for døvblinde i Nord-Norge for bare å ha ett kompetansesenter, lokalisert på Østlandet. Dersom dette blir gjennomført vil det få dramatiske konsekvenser for brukerne i Nord-Norge og de som er helt avhengig av tilbudet som døvblindesenteret i Tromsø gir. Døvblinde er en gruppe som trenger oppfølging og bistand over lang tid og noen ganger hele livet.

Vil statsråden sørge for at døvblindesenteret i Nord-Norge ikke blir lagt ned?


Les heile debatten