Spørjetimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justisministeren

Om hvilke tiltak som er satt i verk for å evaluere hvordan statlige og kommunale billighetserstatnings- og vederlagsordninger har fungert, og sikre at alle som har lidd overlast faktisk har fått oppreisning

Datert: 05.04.2011
Svart på: 13.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til blant annet tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag faktisk ikke har fått det, for noen kan det skyldes at de i sin tid ble plassert i statsstøttede barnehjem uten lovlig vedtak.

Hvilke tiltak er satt i verk for å evaluere hvordan statlige og kommunale billighetserstatnings- og vederlagsordninger har fungert, og for å avklare og sikre hvorvidt alle som har lidd overlast faktisk har fått oppreisning?


Les heile debatten