Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Om mulighetene for å imøtekomme Arctic Race of Norway sitt behov for statlig støtte i form av statsgaranti, med henvisning til sykkelrittets positive betydning for næringslivet og reiselivet i regionen

Datert: 10.01.2013
Svart på: 16.01.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Sykkelrittet Arctic Race of Norway søkte i fjor Kulturdepartementet om statstilskudd, men fikk avslag. Sykkelrittet vil ha meget positiv betydning for næringslivet og reiselivet i regionen, som det var for Rally Norway da de fikk statsgaranti på 23,5 mill. kroner. Et eventuelt OL i Norge vil ha behov for statsgaranti på titalls milliarder kroner.

Ser statsråden noen mulighet til å imøtekomme Arctic Race of Norway sitt behov for statlig støtte i form av statsgaranti, all den tid Rally Norway fikk statsgaranti?


Les heile debatten