Spørjetimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om hvilke grep statsråden har tatt, og hvilke grep han vil ta for å få fortgang i arbeidet med å øke andelen gods som fraktes med båt

Datert: 28.04.2016
Svart på: 04.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Det er tverrpolitisk enighet om å transportere mest mulig gods sjøveien.

Hvilke grep har statsråden tatt, og hvilke grep vil han ta for å få fortgang i arbeidet med å øke andelen gods som fraktes med båt?


Les heile debatten