Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hva som er regjeringens begrunnelse for å starte et arbeid med å utrede omlokalisering av Politihøgskolen

Datert: 02.03.2017
Svart på: 08.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det kom som en stor overraskelse for politiet og Politihøgskolen da den var oppført på regjeringens liste over videre arbeid med utlokalisering av statlige arbeidsplasser. Skolen har bygd opp en distriktspolitisk profil med avdelinger i Bodø, Stavern og Kongsvinger, i tillegg til hovedbasen i Oslo. Når regjeringen nå vil utrede en utlokalisering av skolen, skaper det stor usikkerhet om skolens framtid og strategier.

Hva er regjeringens begrunnelse for å starte et arbeid med å utrede omlokalisering av Politihøgskolen?


Les heile debatten