Spørjetimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden kan bekrefte at hun vil sørge for at Universitetet i Stavanger skal bli likebehandlet med de andre universitetene når det gjelder finansiering

Datert: 30.04.2019
Sett fram av: Eirik Faret Sakariassen (SV)
Svart på: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): "At Universitetet i Stavanger skal bli likebehandlet med de andre universitetene når det gjelder finansiering. Det hører ingen plass hjemme at UiS blir forskjellsbehandlet." Dette sa nåværende forsknings- og høyere utdanningsminister i Stavanger Aftenblad i 2013.

Kan statsråden bekrefte at hun vil sørge for at UiS skal bli likebehandlet med de andre universitetene når det gjelder finansiering, og hva har blitt gjort?


Les heile debatten