Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at statsråden har sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil, og hvorvidt det har kommet henvendelser om temaer som gjelder dette sakskomplekset før

Datert: 07.11.2019
Svart på: 13.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Statsråden har i redegjørelsen til Stortinget sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil.

Kan statsråden redegjøre for om det har kommet henvendelser til statsråden om temaer som gjelder dette sakskomplekset før desember 2018?


Les heile debatten