Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

Om hvordan statsråden tenker å følge opp det regjeringsoppnevnte utvalgets rapport om skattlegging av havbruksvirksomhet, med henvisning til at høringen nå er avsluttet

Datert: 29.01.2020
Svart på: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på skattlegging av havbruksvirksomhet, leverte sin rapport til tidligere finansminister Siv Jensen 4. november 2019. NOU 2019: 18 ble sendt på 3 måneders høring uten politisk behandling, og høringen er nå avsluttet.

Hvordan tenker statsråden å følge opp saken overfor Stortinget?


Les heile debatten