Munnleg spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hva statsministeren og regjeringen gjør for raskt å følge opp mennesker som trenger hjelp i en situasjon hvor samfunnet vårt fortsatt ikke er fullt ut åpnet, med henvisning til hjerteskjærende historier om totalt uverdige forhold for folk som er i en svært sårbar situasjon

Datert: 13.05.2020
Svart på: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Nedstengingen av samfunnet for å begrense smitte av korona har hatt mange tragiske utfall. Mange har blitt overlatt til seg selv, og sårt tiltrengt hjelp har uteblitt.

TV2 fortalte om Geir på 77 år, som er både døv og blind og avhengig av tolkeledsager for å kommunisere og gjøre helt hverdagslige, nødvendige ting. Han ble sittende i dagevis uten noen informasjon om hvorfor ingen kom for å hjelpe. Det skal ha blitt sendt SMS, og det har blitt lagt ut informasjon på Navs hjemmeside, men det hjelper veldig lite for en mann som er både døv og blind.

Monica på 49 år er avhengig av assistent for å gå på toalettet, kle av og på seg, komme seg opp om morgenen og få i seg mat. Assistentene uteble. Familien måtte overta jobben, og igjen gikk det ut over deres jobber. Svaret fra kommunen var at familien kunne få omsorgsstønad, men da ville det gå ut over vedtaket om brukerstyrt personlig assistent.

I VG kunne vi i går lese om et eldre ektepar som begge døde av korona. Mannen ble lagt inn, kona ble overlatt til seg selv uten tilsyn til tross for at hun hadde symptomer. Ingen sjekket helsetilstanden hennes i denne fasen.

Med andre ord: Vi hører mange hjerteskjærende historier om totalt uverdige forhold for folk som er i en svært sårbar situasjon.

Da er det naturlig for meg å stille statsministeren følgende spørsmål: Hva gjør statsministeren og regjeringen nå for raskt å følge opp andre mennesker som trenger hjelp i en situasjon da samfunnet vårt fortsatt ikke er fullt ut åpnet?


Les heile debatten