Munnleg spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorfor ikke statsministeren følger opp sin egen plattform, med formuleringer om å legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring og videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk, og hva hun mener er regjeringens bidrag i statsbudsjettet til den maritime næringen midt i koronapandemien

Datert: 14.10.2020
Svart på: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I forrige uke la jo regjeringen frem statsbudsjettet, og det er naturlig å følge opp noen av elementene derfra.

Maritim næring har betydelige utfordringer, ikke minst som følge av koronapandemien, og jeg må si at det er vanskelig å få øye på regjeringens bidrag for å avhjelpe situasjonen som maritim næring står i. På tross av regjeringsplattformens formuleringer, der det står «å legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring», og der det står at man skal «videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk», presterer altså regjeringen å kutte i nettolønnsordningen, en ordning som sikrer maritim kompetanse, som sikrer rekruttering av norske sjøfolk, og som sikrer konkurransedyktige rammevilkår for rederiene. Rederiet Odfjell, som tidligere har flagget hjem 20 skip, og som har 150 norske sjøfolk omfattet av ordningen, uttalte da budsjettet ble lagt frem, at de måtte ta en ny runde på satsingen på norske sjøfolk og norsk kompetanse.

Da blir mitt spørsmål til statsministeren: Hvorfor følger ikke statsministeren opp sin egen plattform, og hva mener hun er regjeringens bidrag til den maritime næringen midt i denne koronapandemien?


Les heile debatten