Spørjetimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 06.05.2021
Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget.

Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?


Les heile debatten