Munnleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

Om statsråden er enig eller uenig i at det bør være et samarbeid med Russland for å stanse kinesisk innflytelse og tilstedeværelse i nordområdene, med bakgrunn i at Russland opererer i gråsonen mellom krig og fred

Datert: 26.05.2021
Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Vi kunne i Aftenposten den 21. mai lese at medlemmene i Arktisk råd var samlet for å markere rådets 25-årsjubileum. Samtidig overtar Russland formannskapet i rådet. I denne sammenhengen ytret representanten Elvenes fra Høyre, som er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen:

Få dager senere sa samme representant i Dagbladet:

Dette virker litt som et forsøk på å ri to hester – samarbeide med Russland for å begrense Kinas aktivitet i Arktis, eller avvisning av et land som altså skal operere i gråsonen mellom krig og fred på en utspekulert og destruktiv måte.

Etterretningstjenesten har tidligere uttalt at Kina kommer til å bli en militær stormakt i nordiske nærområder. Dette, kombinert med økonomisk maktbruk, investeringer og strategiske oppkjøp, bidrar til å svekke vestlig selvstendighet på sikt.

Så mitt spørsmål er: Er statsråden enig eller uenig i at det bør være et samarbeid med Russland for å stanse kinesisk innflytelse og tilstedeværelse i nordområdene? Sagt på en annen måte: Hvilken av de to beskrivelsene fra representanten Elvenes er statsråden enig i?


Les heile debatten