Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Ved behandlingen av innstillingen til Prop. 14 S (2020–2021) ble det vedtatt å be regjeringen i løpet av 2021 sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil nedsette en totalberedskapskommisjon.

Hvordan henger i så fall disse to kommisjonene sammen?


Les heile debatten