Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt EU-kommisjonens forslag om å innskrenke retten til å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen kan få betydning for norsk innvandringspolitikk og bidra til migrasjon fra Russland til Norge

Datert: 02.12.2021
Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): EU-kommisjonen foreslår å innskrenke retten til å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen som følge av den spente situasjonen på grensen mot Hviterussland, som også truer med å destabilisere Europa. Begrensninger i retten til å søke asyl i nevnte land kan bidra til at migrantstrømmen finner veien til nye grenseoverganger.

Mener statsråden forslaget fra EU-kommisjonen har betydning for norsk innvandringspolitikk, og er hun bekymret for at det kan bidra til migrasjon fra Russland til Norge?


Les heile debatten