Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Saksliste

Tema: Fiskeri og Jagt. (1871-1891)

Alle sesjonar (1 - 20 av 177)

Storting 1871

Storting 1872

Storting 1873