Om godkjenning av den fastsatte selavgift for sesongen 1955 og inntil videre,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om godkjenning av den fastsatte selavgift for sesongen 1955 og inntil videre,   st. prp. nr. 12,   innst. S. nr. 23,   S.tid. 571.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: