5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet. (Budsjettavtale mellom A, FrP, SV og Sp for hele rammeområdet.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet. (Budsjettavtale mellom A, FrP, SV og Sp for hele rammeområdet.)

Sjå saker frå same tema: