8. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 21. mai 2002: «Stortinget ber Regjeringen om at grunnforskningens andel av de totale forskningsmidlene opprettholdes, og ber Regjeringen sørge for dette i statsbudsjettet.»

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

8. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 21. mai 2002: «Stortinget ber Regjeringen om at grunnforskningens andel av de totale forskningsmidlene opprettholdes, og ber Regjeringen sørge for dette i statsbudsjettet.»

Sjå saker frå same tema: