Representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022

Dokument 8:50 S (2012-2013), Innst. 336 S (2012-2013)

Vedtak 511

Dokument 8:50 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo 2022 – bifalles ikke.