Representantforslag om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler

Dokument 8:184 S (2017-2018), Innst. 373 S (2017-2018)

Vedtak 920

Dokument 8:184 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler – vedtas ikke.