Innstilling fra næringskomiteen om landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 om Mattilsynets tilsynsvirksomhet og Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet

Dette dokument

  • Innst. 413 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 og Dokument 8:157 S (2018–2019)
  • Utgivar: næringskomiteen
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. juni 2019

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører