Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
03.11.2020

Prop. 65 L (2019-2020)

Lov om e-helse (e-helseloven)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:97 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal, Nina Sandberg og Øystein Langholm Hansen om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:98 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Meld. St. 24 (2019-2020)

Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:109 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
10.11.2020

Prop. 59 L (2019-2020)

Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
10.11.2020

Prop. 63 L (2019-2020)

Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
10.11.2020

Prop. 121 L (2019-2020)

Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen