Høringer - Åpen kontrollhøring 28. januar 2019 om Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Dato: 28.01.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhald

Formalia

Møteleder: Dag Terje Andersen (A) (komiteens leder)