Høringer - Høring mandag den 20. mai 2019

Dato: 20.05.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhald

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak:

    Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Høringen ble avsluttet kl. 15.10.