Stortinget - Møte mandag den 4. mai 2009 kl. 12

Dato: 04.05.2009

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:45:02]

Referat

 • 1.(227)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, Dagfinn Høybråten, Jan Sahl og Dagrun Eriksen om innføring av miljøbilpremie for bilkjøpere som kjøper miljøvennlig (Dokument nr. 8:88 (2008–2009))

  Samr.: Blir sendt energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(228)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen om at lærerne skal ha rett til å bortvise elever fra klasserommet (Dokument nr. 8:87 (2008–2009))

  Samr.: Blir sendt kyrkje- utdannings- og forskingskomiteen.

 • 3.(229)

  Riksrevisjonens melding om verksemda i 2008 (Dokument nr. 2 (2008–2009))

 • 4.(230)

  Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg (Dokument nr. 3:8 (2008–2009))

  Samr.: Nr. 3 og 4 blir sende kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(231)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen om avvikling av Aker Holding AS slik at staten blir direkte aksjonær i Aker Solutions ASA (Dokument nr. 8:82 (2008–2009))

  Samr.: Blir sendt næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama.

Ber nokon om ordet i samsvar med forretningsordenens § 37 a før møtet blir heva? – Møtet er heva.