Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.30.