Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold
Dokument: (Lovvedtak 7 (2018–2019), jf. Innst. 29 L (2018–2019) og Prop. 83 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 9 [14:05:42]

Stortingets vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester) (Lovvedtak 7 (2018–2019), jf. Innst. 29 L (2018–2019) og Prop. 83 L (2017–2018))