Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

U

  • utbyting

    representantar vert bytte ut for å halda på forholdet mellom partia under voteringa.
  • utgreiing

    munnleg utgreiing frå ein statsråd i eit stortingsmøte. Ei slik utgreiing vert gjerne fylgd opp med ein debatt, ofte i eit seinare møte.
  • utjamningsmandat

    plassar i Stortinget som vert tildelte dei partia som i oppgjeret etter valet får få mandat samanlikna med røystetalet. Det er 19 utjamningsmandat, eitt for kvart fylke.