Stortingsrepresentanter på arbeidsbesøk i Brussel

12 stortingsrepresentanter er på arbeidsbesøk i Brussel for å lære mer om EU- og EFTA/EØS-institusjonene. 

Det er sjette gang Stortinget arrangerer et slikt arbeidsbesøk til EU- og EFTA/EØS-institusjonene i Brussel. Målet er å øke forståelsen for hvordan de ulike institusjonene fungerer, gi innblikk i EU- og EØS-saker og legge til rette for nettverksbygging.

Tett program

Arbeidsbesøket innledes mandag 4. februar med et møte med Norges ambassadør til EU Rolf Einar Fife. Ved EU-delegasjonen får stortingsrepresentantene  også en innføringer i aktuelle politikkområder som for eksempel miljø, klima og energi.

På programmet for resten av uken står blant annet besøk i EFTA-institusjonene, møter med ansatte i EU-kommisjonen og medlemmer av Europaparlamentet, besøk på Det norske kunnskapskontoret (NORCORE) og i NATO. Stortingsrepresentantene skal også treffe representanter for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes sentralforbund (KS) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) under oppholdet i EU-hovedstaden.

Følgende representanter deltar på årets arbeidsbesøk: Liv Kari Eskeland (H), Mona Fagerås (SV), Himanshu Gulati (Frp), Svein Harberg (H), Ingrid Heggø (Ap), Silje Hjemdal (Frp), Kirsti Leirtrø (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp), Tage Pettersen (H), Steinar Reiten (KrF), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Olemic Thommessen (H).


Sist oppdatert: 04.02.2019 14:18