Sorgens kapittel

I alt for lang tid har fisk i alt for stor grad blitt sendt ubearbeidet ut av landet. Politikere og folk i det ganske land, snakker om at man må gjøre noe for å hente de titusenvis av arbeidsplasser som jobber med bearbeiding av norsk fisk i utlandet hjem. Alt for mye fisk sendes ubearbeidet ut. Hele 7 av 10 fisk.  Forslaget om eksporttrekk er et godt forslag som vil kunne skape mer verdier av fisken i mange kystsamfunn og i Norge. Vi som bor langs kysten må få se mer til den fisken og verdiene som er rett utenfor stuedøra vår. Fisken må på nytt få være en bærebjelke i de mange kystsamfunn. For dere er det kanskje ord på et papir. For oss er det vårt samfunns hverdag og våre barns framtid. Vi ønsker levelige kystsamfunn og at fisken skal komme samfunn til gode og skape mer aktivitet langs kysten. Dere har nå muligheten til å ta grep. Muligheten til å avslutte et sorgens kapittel for kysten. Lykke til!