Oslo får Wessels plass tilbake

Wessels plass er et viktig byrom sentralt i Oslo. De siste årene har denne plassen vært stengt på grunn av byggearbeider.

Fugleperspektiv av «nye» Wessels plass. Tegning: Dronninga landskap.
Fugleperspektiv av «nye» Wessels plass. Tegning: Dronninga landskap.

Når disse er gjennomført har Stortinget ambisjoner om at byen skal få tilbake en plass som folk vil glede seg over og ta i bruk.

Det ble i 2015 gjennomført en mulighetsstudie for sikring av Stortinget som anbefaler å legge til rette for et levende byrom ved bruk av integrert sikkerhetsdesign. På bakgrunn av dette har Stortinget valgt å gjennomføre et skisseprosjekt for alternativ utforming av Wessels plass. Dronninga Landskap har utarbeidet forslag til utforming av en frodig, beplantet plass – en «square». Skisseprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Stortinget, og omfatter Wessels Plass og Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen. Målet er å få til en grønn plass og gate som samtidig ivaretar Stortingets behov for sikring. Akersgata blir en grønn gate som er naturlig tilknyttet Wessels plass. 

Se hele skisseprosjektet.

Eventuelle innspill og kommentarer til skisseprosjektet sendes wesselsplass@stortinget.no innen 10. mai 2017 kl. 18:00 og vil bli tatt med i det videre prosjekteringsarbeidet for Wessels plass.


Sist oppdatert: 28.04.2017 07:50