Vonheim, August Johan

Vonheim, August Johan (1942-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1969-1973

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter