Karlsen, Henry Nikolai

Karlsen, Henry Nikolai (1912-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 199 dagar

Gå til biletgalleri

Karlsen, Henry Nikolai har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 15.04.1912 i Nord-Varanger, Finnmark
 • Død 11.10.1975
 • Son av fisker Hilmar Martin Karlsen (1879-1953) og Albertine Bergitte Andreassen (1878-1965)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1961 - 1965, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Fisker og gårdbruker
 • Ligningssekretær i Nordvaranger 1953-1963
 • Ligningssjef i Vadsø 1964
 • Sosialsjef i Vadsø 1965-1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Nord-Varanger kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Ordfører Vadsø kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1971-1972

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Finnmark 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Fylkesordfører fylkesting, Finnmark 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1965-1975
 • Medlem Landsdelskomiteen for Nord-Norge 1966-1972
 • Medlem Styret for Finnmark Fylkesrederi 1971-1974
 • Medlem Representantskapet for Norges Brannkasse

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Norges herredsforbund 1960-1964

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Varanger Kraftlag A/L 1952-1964
 • Formann Styret for trålrederiet Vadsøfisk 1968-1975