Hanssen, Hans Martin

Hanssen, Hans Martin (1911-1971)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 46 dagar

Gå til biletgalleri

Hanssen, Hans Martin har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.10.1911
  • Død 31.05.1971

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1950 - 1953, A.