Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Vevatne, Jan M.

Vevatne, Jan M. (1950-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 8 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.10.1950

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1997 - 2001, V.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Lovutvalg for miljøinformasjon

Tillitsverv i organisasjonar

  • Leder Styret i Miljøheimevernet 1998