Evensen, Lars Samuel Myhrer

Evensen, Lars Samuel Myhrer (1896-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Evensen, Lars Samuel Myhrer har gått bort.

Finn informasjon etter