Vattekar, Odd

Vattekar, Odd (1918-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Vattekar, Odd har gått bort.

Finn informasjon etter