Weiseth, Ragnhild

Weiseth, Ragnhild (1942-2005)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997

Gå til biletgalleri

Weiseth, Ragnhild har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 12.10.1942
  • Død 19.10.2005

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Regionkonsulent